Spadochron desantowy AD-2000

Spadochron desantowy AD-2000 przeznaczony jest dla oddziałów specjalnego przeznaczenia, których zadania wymagają wykonywania skrytych przelotów na znaczne odległości. W związku z tym zaprojektowano spadochron z dwoma czaszami tunelowymi w układzie plecy-plecy, które dzięki dużej doskonałości umożliwiają wykonywanie przelotów na odległość do 30 km, a duża sterowność umożliwia swobodny wybór miejsca do lądowania.

Zadania stawiane przed skoczkiem wymuszają zabranie broni i zasobnika z dodatkowym wyposażeniem, a skoki z dużych wysokości dodatkowo zabranie aparatu tlenowego i odzieży ochronnej. W związku z tym w komplecie ze spadochronem AD-2000 dostarczany jest zasobnik, służący także jako torba transportowa, oraz uprząż z dużym zakresem regulacji. Ze względu na ekstremalnie trudne warunki wykonywania skoków (noc, rozrzedzone powietrze, niska temperatura, duża masa i gabaryty wyposażenia, duża prędkość zrzutu ze względu na pożądany krótki czas przebywania samolotu w strefie zrzutu), w spadochronie AD-2000 zastosowano dwa niezawodne systemy otwarcia, jeden z wykorzystaniem stabilizatora i otwarciem czaszy głównej uchwytem lub automatem oraz drugi z samoczynnym otwarciem przy pomocy liny desantowej. Zastosowanie systemu otwarcia ze stabilizacją pozwala na znaczne skrócenie czasu szkolenia skoczków, poprzez wyeliminowanie konieczności nauki płaskiego spadania.
W AD-2000 zastosowano dwie takie same czasze i dzięki temu awaria czaszy głównej nie eliminuje członka grupy, gdyż natychmiast otwiera on czaszę zapasową (o takich samych parametrach lotnych) i może wraz z zespołem kontynuować lot do celu. Typowe systemy spadochronowe posiadają mniejszą czaszę zapasową i dlatego jej użycie w czasie wykonywania misji wymagałoby zrzutu całego dodatkowego wyposażenia, tzn. zasobnika, broni i aparatu tlenowego, i tym samym oznaczałoby niewykonanie zadania przez jednego członka oddziału.
Zastosowane w AD-2000 systemy otwarcia predestynują go do wykorzystania do szkolenia instruktorów. Nowoczesne systemy szkolenia instruktorów spadochronowych opierają się wyłącznie na wykorzystaniu spadochronów komorowych, które dają o wiele większe możliwości, co do prędkości postępowej i zasięgu lotu.
W typowych systemach na wolne otwarcie podstawowym problemem jest nauka skoczka umiejętności płaskiego spadania. Po opuszczeniu samolotu skoczek musi umieć odpowiednio sterować ciałem tak, aby w momencie otwarcia czaszy głównej był w pozycji horyzontalnej. Ustawienie ciała w innej pozycji może zakłócić proces otwarcia czaszy i tym samym narazić skoczka nawet na utratę życia. W związku z tym duża część szkolenia skupia się na nauce płaskiego spadania, co wymaga dokonania wielu wylotów, co powoduje zwiększenie kosztów szkolenia.
Spadochron desantowy DEDAL jest w uzbrojeniu Wojska Polskiego i użytkowany jest przez jednostki aeromobilne.


AD-2000
AD-2000 AD-2000 AD-2000
AIR-POL