• Air-Pol ul. Olszankowa 52, 05-120 Legionowo, Polska

OPIS

Materiały z których wykonane są czasze spadochronów, pokrowce i uprzęże narażone są na działanie warunków atmosferycznych:

• zmienna temperatura;
• promieniowanie słoneczne;
• wilgotność powietrza; (woda z opadów o różnym składzie chemicznym)

Największy wpływ na zmianę parametrów technicznych tkanin ma promieniowanie słoneczne. Około połowy energii promieniowania słonecznego przypada na zakres widzialny, zaś pozostała na promieniowanie ultrafioletowe i bliską podczerwień. W spektrum promieniowania słonecznego wyróżniamy następujące zakresy:

• ultrafiolet C z zakresem fal od 100 do 280 nm;
• ultrafiolet B z zakresem fal od 280 do 315 nm;
• ultrafiolet A z zakresem fal od 315 do 400 nm;
• światło widzialne z zakresem fal od 400 do 700 nm (cały zakres światła słonecznego odbierany jest przez człowieka jako światło białe);
• bliska podczerwień z zakresem fal od 700 do 1400 nm;
• środkowa podczerwień z zakresem fal od 1400 do 4000 nm;

Promieniowanie nadfioletowe przyczynia się głównie do starzenia, zmian własności fizykochemicznych włókien, z których wykonane są materiały stosowane przy produkcji sprzętu spadochronowego. Powoduje przyspieszony rozpad cząstek barwników (blednięcie materiałów), degradację polimerów na powierzchni włókien, niszczenia naniesionych na powierzchnię apertur ( powleczenie silikonowe, wododpychające).

Aby potwierdzić parametry techniczne materiałów firma AIR-POL wykonuje badania:

Badania nieniszczące:

• sprawdzenie wzrokowe – stanu technicznego tkanin i części metalowych (stan powierzchni (wżery, rdza, zagniecenia) klamer, systemu trójpiersicieniowego, itd)
• przewiewność;
• masa;
• splot tkanin i taśm, linek.

Badania niszczące:
Tkanin:

• wytrzymałość na zrywanie;
• wytrzymałość na rozrywanie;
• topliwość;

Taśm i linek:

• na zrywanie;

Części metalowych:

• na zrywanie.

GALERIA