• Air-Pol ul. Olszankowa 52, 05-120 Legionowo, Polska

Oferty pracy

Specjalista ds. materiałowych

– nadzór i realizacja unifikacji i typizacji stosowanych materiałów,
– bieżący nadzór nad normami badań i wymaganiami materiałów tekstylnych
– badanie i kontrola zgodności dostarczanych materiałów z wymaganiami technicznymi
– opracowanie wymagań technicznych dla materiałów tekstylnych
– kontrola ważności legalizacji i sprawności urządzeń badawczych przed każdym pomiarem
– opiniowanie materiałów zastosowanych przez konstruktorów do wyrobów
– opracowywanie nowych metod badań materiałów tekstylnych
– planowanie badań materiałów i wyrobów
– prowadzenie badań materiałów i wyrobów z bieżących dostaw oraz nowo opracowywanych
– prowadzenie dokumentacji z przebiegu badań
– współpraca z wyznaczonym asystentem konstruktora prowadzącym ewidencję urządzeń pomiarowo badawczych
– współpraca z Laborantem w zakresie oceny wyników badań
– sprawdzanie warunków technicznych i dokumentacji pod kątem aktualnej oferty rynkowej
– uzgadnianie z dostawcami krajowymi i zagranicznymi w zakresie doboru materiałów do produkcji.

Celem, do którego dąży firma AIR-POL Sp. z o. o. jest produkcja nowoczesnych wyrobów lotniczych zgodnie z wymaganiami jakościowymi naszych Klientów i przepisami wspólnotowymi. Naszym głównym priorytetem jest funkcjonalność i niezawodność produkowanych wyrobów.

Podstawowym narzędziem pozwalającym zapewnić naszych Klientów, że ich oczekiwania odnośnie jakości zostaną spełnione jest wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie w Firmie zintegrowanego systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001, publikacji standaryzacyjnej NATO AQAP 2110 oraz wymagań ustawowych dotyczącymi obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym. Ponadto system spełnia wymagania przepisów wspólnotowych PART 21G i PART M/F.

Kluczowym elementem budowania wizerunku naszej Firmy są pozytywne relacje i opinie Klientów oraz niezależne oceny wykonane przez uprawnione organizacje. Spełnienie wymagań Klientów i pełne zadowolenie z produkowanych przez nas wyrobów osiągamy przez zarządzanie jakością według światowych standardów.

Naszą codzienną pracę realizujemy poprzez następujące działania:

  • identyfikowanie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów w stosunku do produktów Firmy,
  • stosowanie nowoczesnych systemów wytwarzania,
  • współpracę z dostawcami spełniającymi nasze wymagania jakościowe,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • nadzór i wieloetapową kontrole kolejnych faz projektowania, produkcji i obsługi wyrobów,
  • ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu jakości w celu upewnienia się że wszystko przebiega zgodnie z ustalonymi zasadami a rozwój Firmy nadąża za ewolucją potrzeb naszych Klientów

Świadom odpowiedzialności za realizację celów i zadań zawartych w niniejszej Polityce jakości deklaruję że zarówno ja jak i wszyscy pracownicy Firmy uznajemy jako priorytetowe zadania wynikające z wdrożenia, utrzymania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością.

Deklaruję zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do rozwoju Firmy oraz utrzymania pełnej zgodności z przepisami prawa i ustanowionego systemu zarządzania jakością.